Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

Wydarzenia

Informujemy, że od 2014 roku czasopismo "Teologia i Człowiek" posiada nowy dział zatytułowany "Orient".
Czytelnik znajdzie w nim materiały związane z szeroko pojętą problematyką Kościołów Wschodnich; teologią, wiarą, kulturą, liturgią, duchowością, tradycją itp. Chociaż Kościoły te zawsze były obecne w Kościele powszechnym, to nie zawsze cieszyły się wystarczającym zainteresowaniem zachodnich badaczy. Nowy impuls w kierunku zainteresowania się nimi dał Sobór Watykański II, na którym po raz pierwszy od kilku wieków byli obecni przedstawiciele Kościołów starożytnych i prawosławnych. Święty Jan Paweł II w encyklice „Ut unum sint” zwrócił uwagę na liczne zbieżności w dziedzinie, teologicznej, liturgicznej, eklezjalnej pomiędzy Kościołem katolickim a Kościołami Wschodu, a także potrzebę wzajemnego ubogacania się i poznawania tradycji. Wprowadzając nowy dział na łamy naszego czasopisma pragniemy, by był on przede wszystkim odpowiedzią na ducha ekumenicznego tegoż Soboru i otwarcie się Kościoła Zachodniego na tradycje starożytnych Kościołów Wschodu, a także skromnym spełnieniem testamentu Świętego Jana Pawła II. Mamy nadzieję, że nowy dział, przyczyni się w pewnym zakresie do wypełnienia luki, jaka niewątpliwie istnieje w polskiej literaturze dotyczącej chrześcijańskiego Orientu.
W związku z otwarciem na naszym Wydziale Teologicznym nowego kierunku Studiów nad rodziną, od zeszytu 25 (2014) 2 wprowadzamy nowy dział zatytułowany "Familia". Znajdują w nim  miejsce artykuły i opracowania, w których autorzy poruszają aktualne kwestie rodzinne i małżeńskie.

PDF Print