Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

Kontakt


Redakcja czasopisma „Teologia i Człowiek”
Wydział Teologiczny
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
ul. Gagarina 37
87-100 Toruń

Tel: (56) 611-49-90; (56) 611-49-94
Fax: (56) 611-49-91


Artykuły przeznaczone do kolejnych numerów czasopisma prosimy przesyłać w formie elektronicznej (Word) wraz z krótkim streszczeniem w języku polskim i  angielskim oraz ze słowami kluczowymi w obu wersjach językowych, jak i z wykazem literatury zamieszczonej na końcu tekstu:


do Redaktora naukowego 
e-mail: kkkonecki@o2.pl

lub na adres czasopisma
e-mail: teologiaiczlowiek@umk.pl


Przed wysłaniem artykułu, należy uważnie przeczytać instrukcję wydawniczą dla Autorów.

PDF Print