Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK

Redakcja

Redaktor Naczelny  


 ks. prof. zw. dr hab. Krzysztof Konecki 
e-mail: kkkonecki@o2.pl


Rada Naukowa


prof. dr Klaus Baumann – Univ. Freiburg im Br. (Niemcy)
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski – UKSW
Bp prof. Enrico Dal Covolo – Rzym, Rektor Papieskiego Uniw. Laterańskiego (Włochy)
prof. dr Joseph Ellul OP  Uniwersytet Maltański (Malta)
ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki – UMK
ks. dr hab. Dariusz Kwiatkowski – prof. UAM 
ks. dr hab. Erwin Mateja – prof. UO
prof. dr Manel Nin OSB – Pontificio Istituto Orientale, Pontificio Ateneo S. Anslemo (Włochy)
dr hab. Elżbieta Osewska – UKSW
ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon – UMK
ks. dr Mateusz Potoczny, UO
ks. dr hab. Piotr Roszak  prof. UMK
prof. Manlio Sodi – Rzym, Papieski Uniwersytet Salezjański (Włochy)
ks. prof. dr Jacob Thekeparampil – St. Ephrem Ecumenical Research Institute (Indie)  
prof. Jose R. Villar – Pamplona, Uniwersytet Nawaryjski (Hiszpania)


Redaktor prowadzący


 mgr Mirosława BuczyńskaRedaktorzy tematyczni


ks. dr hab. Zbigniew Zarembski, prof. UMK 
ks. dr hab. Kazimierz Skoczylas
ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Werbiński
ks. dr hab. Dariusz Zagórski
ks. dr hab. Daniel Brzeziński, prof. UMK
ks. dr hab. Tomasz Dutkiewicz 


 


Redaktorzy językowi 


dr Carmela Durante (j. włoski)
mgr Monika Pest (j. polski)
prof. Jesus Tanco (j. hiszpański)


 
Sekretarz czasopisma

ks. dr Michał Sadowski
e-mail: sekretarz.umk@gmail.comPDF Print